Władze Stowarzyszenia

Członkowie Zarządu:

  • dyrektor: Paweł Kamionka
  • wicedyrektor: Adrian Stary
  • skarbnik: Marek Kamionka

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  • przewodniczący – Piotr Rogóż
  • zastępca przewodniczącego – Marcin Piech
  • sekretarz – Mirosław Legutek