REGULAMIN I PRZEPISY GRY

MŁODZIEŻOWA LIGA LETNIA GMINY ŻEGOCINA

22.07.2018r.

 1. Organizator:

– Stowarzyszenie „Patrioci Lokalni”.

 1. Miejsce i termin:

– szkolne boisko w Łąkcie Górnej;

– 22.07.2018r. (niedziela) godz. 13:00.

 1. Uczestnicy turnieju:

– liczba drużyn: 8;

– drużyna liczy maksymalnie 10 zawodników (gra systemem 4+1);

od zawodników niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie pisemnej zgody rodzica (prawnego opiekuna) na udział w turnieju; wzór do pobrania TUTAJ

 1. System rozgrywek:

– podział na 2 grupy A i B;

– mecze w grupach systemem „każdy z każdym”;

– o kolejności w tabeli decydują: punkty, bezpośredni mecz, bilans bramkowy, mała tabela;

– z każdej grupy wychodzą po 2 drużyny, które rozgrywają półfinał systemem 1A – 2B
oraz 2A -1B, następnie mecz o 3. miejsce oraz finał, w przypadku remisowego rezultatu w meczu pucharowym następuje seria rzutów karnych (na zmianę każda drużyna po trzy rzuty karne, a w przypadku braku wyłonienia zwycięzcy – po jednym zgodnie z zasadą „nagłej śmierci”).

 1. Przepisy gry:

– bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką;

– bramka zdobyta bezpośrednio przez wyrzut bramkarza ręką nie zostaje uznana;

– rzut z autu wykonuje się nogą zza linii bocznej, bez możliwości bezpośredniego zdobycia bramki;

– ilość zmian zawodników dowolna, zmiany mają odbywać się na własnej połowie przy posiadaniu piłki;

– w przypadku przebywania na boisku w czasie gry większej liczby zawodników, niż przewiduje regulamin, drużyna karana jest wykluczeniem zawodnika na okres 1 minuty;

– czas trwania spotkania w grupie wynosi 2 x 8 min. ze zmianą stron, czas gry w meczach pucharowych wynosi 2 x 10 min ze zmianą stron;

– obowiązuje obuwie: turfy lub halowe;

– sędzia może stosować za przewinienia zawodników wykluczenia czasowe (2 minuty) lub wykluczenie całkowite (czerwona kartka) – za zawodnika wykluczonego drużyna może wprowadzić do gry zawodnika rezerwowego po upływie 2-minutowej kary; zawodnik ukarany czerwoną kartką nie może brać udziału w spotkaniu;

– w przypadku, gdy drużyna nie stawi się na wyznaczony mecz w ciągu 10 minut, zostaje podyktowany walkower.

 1. Udział w turnieju jest bezpłatny.

 2. W przypadku uszkodzeń orlika winni są zobowiązani do opłacenia kosztów naprawy.

 3. Na orliku obowiązuję bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za szkody, jak i ewentualny uszczerbek na zdrowiu odniesiony podczas zawodów sportowych.

 5. W przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby drużyn, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły turnieju.

 6. W związku z wejściem w życie przepisów RODO zawodnicy muszą wyrazić zgodę na publikację zdjęć z ich wizerunkiem. Stosowna adnotacja znajdzie się w formularzu zgłoszeniowym drużyny.

 7. Każdy uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie oraz udostępnianie i wykorzystanie mojego wizerunku do celów promujących działalność Stowarzyszenia Patrioci Lokalni w Łąkcie Górnej, w tym na umieszczanie zdjęć i filmów w Internecie oraz jego publikowanie w prasie i rozpowszechnianie przez telewizję.

 8. Udział w MLLGŻ jest równoznaczny z zapoznaniem i akceptacją niniejszego Regulaminu.

 1. Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie dt. Ochrony Danych Osobowych (RODO). W związku z tym pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować, że zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie
  „Patrioci Lokalni” mające swoją siedzibę w Łąkcie Górnej nr 71, kod pocztowy 32-731 Liszki, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000570067, REGON: 362192648, NIP: 8681964498 (dalej „Administrator”);

 1. Pani / Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), w szczególności o przesyłaniu informacji na temat działalności Stowarzyszenia drogą mailową, jak również poprzez internetowe portale społecznościowe.

 2. Odbiorcami Pani/Pana danych będą władze i członkowie Stowarzyszenia, prowadzący działania informacyjne nt. planowanych przedsięwzięć (w szczególności organizacja turniejów, rajdów oraz spotkań okolicznościowych itp.)

 3. Pani / Pana dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora, bądź do czasu otrzymania żądania zakończenia ich przechowywania za pośrednictwem wniosku złożonego drogą elektroniczną;

 5. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, adres zamieszkania,

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 7. W przypadku chęci rezygnacji z otrzymywania od nas informacji bądź chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych, mogą Państwo uczyć to w każdym momencie, przesyłając maila na adres kontakt@patrioci-lokalni.pl

 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.